Regulamin Konkurs na Facebooku „Pokaż jak kibicujesz”:

Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem Konkursu jest firma OPTO-PLAST s.c. z siedzibą w Pabianicach, ul. Północna 25/27.
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
  3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła minimum 13 lat. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, przy odbiorze nagrody wymagana będzie pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
  4. Użytkownik Facebooka może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
  5. Organizator zastrzega sobie, że w sprawach spornych jest decyzyjny.
  6. Serwis Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu www.facebook.pl

Zasady prowadzenia konkursu

   1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z regulaminem oraz opublikować pod postem konkursowym zdjęcie „Pokaż jak kibicujesz” z dopiskiem „Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przedstawionego na zdjęciu przesłanego w terminie 14.06.2021 do 12.07.2021r.” (zdjęcie może być wykorzystane przez OPTO-PLAST s.c. tylko w ramach niniejszego konkursu w celu ogłoszenia wyników).
   2. Zwycięzcą Konkursu zostają trzy osoby które zbiorą największą ilość reakcji pod zdjęciem do dnia 12.07.2021r.
   3. Do rozstrzygnięcia konkursu brane są pod uwagę tylko komentarze ze zdjęciami podpisanymi „Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przedstawionego na zdjęciu przesłanego w terminie 14.06.2021 do 12.07.2021r.”
   4. Zwycięzca konkursu o wygranej zostanie poinformowany przez portal Facebook pod postem konkursowym.
   5. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pod wskazany w wiadomości prywatnej adres.
   6. Konkurs kończy się 12.07.2021 r. o godzinie 23:59.
   7. Zgłoszenia wulgarne / obraźliwe będą usuwane z fan page, bez podania powodu. Użytkownik zostanie zablokowany i nie będzie mógł uczestniczyć w śledzeniu Konkursu.

Nagrody w Konkursie i sposób ich przyznania

   1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 3x piłka UNIFORIA LEAGUE BOX EURO2020 ADIDAS, model FH7376, kod producenta 2988344
   2. W przypadku wygranej Użytkownik nie może wymienić nagrody na równowartość pieniężną
   3. 3. Przenoszenie nagrody na inną osobę jest niemożliwe
   4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są przesłać swoje dane do wysyłki do 5 dni od dnia zakończenia Konkursu. Swoje dane zwycięzca przesyła w wiadomości prywatnej na fan page „Optoplast.pl” wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji dostarczenia nagrody”. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i w dowolnej chwili można ją wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem/
   5. Opłatę za przesyłkę nagrody pokrywa organizator Konkursu.

Wejście w życie Regulaminu Konkursu

   1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2021r.

Polityka bezpieczeństwa

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest OPTO-PLAST s.c. (ul. Północna 25/27 w Pabianicach). Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki nagrody oraz komunikacji z odbiorcą/ Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.